Paziņojums visiem "Bistro" abonementiem!

Rīgā, 2018.gada 1.jūlijā

Informējam, ka no 2018.gada 1.augusta SIA AMSMEDIA pārtrauc kulinārijas žurnāla "Bistro" drukātās versijas izplatīšanu. Līdz ar to visiem abonementiem, kas abonējuši žurnālu "Bistro" atsevišķi vai komplektā ar žurnālu "Četras Sezonas", tiks kompensēta nesaņemto izdevumu starpība.

Pēc Jūsu izvēles tiks veikta kompensācija, vai nu atgriežot naudu par nesaņemtajiem žurnāliem, proporcionāli izdalot attiecīgā perioda maksu uz žurnālu vienībām vai aizstājot ar žurnāla "Četras Sezonas" abonementu bez papildus maksas pieprasīšanas par attiecīgo periodu. Par jau piegādātajiem žurnāliem kompensācija netiks veikta.

Ja esat izvēlējies naudas kompensāciju, lūdzu norādīt abonēšanas periodu, konta numuru un saņēmēja datus (Bankas rekvizīti, vārds, uzvārds) vai adresi, uz kuru nosūtīt žurnālu “Četras Sezonas”.

Pēc abonementa pieteikuma saņemšanas, viena mēneša laikā veiksim naudas pārskaitījumu uz Jūsu norādīto abonementa apmaksātāja bankas kontu vai noformēsim žurnāla Četras Sezonas" abonementu uz Jūsu norādīto adresi.

Pirms nosūtiet šo formu, pārliecinieties, vai esat atzīmējis pareizi sev vēlamo abonementa kompensācijas veidu!

Nosūtot šo pieteikumu, jūs piekrītat, ka ar Jums nepieciešamības gadījumā sazināsies abonementu daļas pārstāvis, lai precizētu detaļas saistībā ar naudas atgriešanu vai žurnālu piegādes adresi.

Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Pateicamies par sapratni un ceram uz sadarbību arī nākotnē.

Paldies!

ABO-

Norādiet kur esiet veicis abonementa pasūtījumu:

Abonēšanas produkts

Abonēšanas periods

Maksātāja informācija

Juridiskām personām

Abonenta informācija

Drukāto žurnālu abonēšanas noteikumi lejuplādēt pdf formātā

SIA AMSMEDIA piedāvā drukātā žurnāla “Četras Sezonas” abonēšanu portālā www.cetrassezonas.lv/abone Abonentu noformēšana, pāradresēšana, pārtraukšana, piegāde un pretenziju izskatīšana notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un atsevišķu abonēšanas piedāvājumu noteikumiem.

Drukāto žurnālu abonēšanu, t.sk. personas datu pieņemšanu, uzglabāšanu un labošanu, nodrošina SIA AMSMEDIA (Reģ.Nr: 40103247124, Zemitānu iela 2b-314, Rīga, LV-1012) Abonēšanas nodaļa. Tālrunis +371 20247474, e-pasts:abone@cetrassezonas.lv.

Pieprasītie personas dati tiek izmantoti tikai abonēšanas noformēšanai un atjaunošanai, saziņai ar abonementu vai abonementa apmaksas veicēju, kā arī tie tiek nodoti trešajām personām nepieciešamajā apjomā žurnālu piegādes nodrošināšanai. Saskaņā ar Eiropas savienības personu datu aizsardzības likumiem aizpildot abonementa noformēšanai nepieciešamo un pieprasīto informāciju un nosūtot to SIA AMSMEDIA jūs automātiski piekrītiet jūsu datu apstrādei!

Lai noformētu drukātā žurnāla abonementa pirkumu www.cetrassezonas.lv/abone, nepieciešams aizpildīt norādītos obligātos laukus (*). Preses izdevuma abonements stājas spēkā abonēšanas rēķina apmaksas brīdī un ir spēkā izvēlētajā abonēšanas periodā.

Par abonementu var norēķināties tikai ar tiešo bankas maksājumu internetā un samaksājot rēķinu ar pārskaitījumu (obligāti jānorāda rēķina numurs; maksājums veicams 24 stundu laikā no rēķina saņemšanas brīža, vēlāk apmaksātiem rēķiniem var kavēties piegāde vai arī tā tiks veikta tikai atlikušajā abonēšanas periodā). Abonementu pieņemšana nākamā mēneša numuram tiek pieņemta līdz esošā mēneša 20. datumam.

Abonētos drukātos žurnālus Latvijas teritorijā piegādā VAS Latvijas Pasts, SIA Express Group.

www.cetrassezonas.lv/abone iespējams noformēt abonementus tikai Latvijas teritorijā. Abonementus Eiropā un citur pasaulē iespējams noformēt VAS Latvijas Pasts abonēšanas mājaslapā: abone.pasts.lv

Lai pāradresētu preses izdevuma abonementu, uz e-pasta adresi abone@cetrassezonas.lv jānosūta adreses maiņas pieteikums ne vēlāk kā līdz 15. datumam.

Par preses izdevuma pāradresāciju var tikt pieprasīta samaksa atbilstoši preses piegādātāju noteiktajai pāradresēšanas pakalpojuma cenai.

Klientam ir tiesības pārtraukt abonēšanu nākamajiem numuriem un saņemt naudu proporcionāli par atlikušajiem žurnāliem. Par jau piegādātajiem numuriem nauda netiek atgriezta. Lai pārtrauktu preses izdevuma abonēšanu (sākot no nākamā mēneša žurnāla), ne vēlāk kā līdz 15. datumam uz SIA AMSMEDIA jānosūta abonēšanas pārtraukšanas iesniegums. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi abone@cetrassezonas.lv vai rakstiski uz redakciju Rīgā, Zemitāna ielā 2b-314, LV-1012.

Iesniegumā jānorāda, kāds žurnāls ir abonēts, periods un precīza adrese. Naudas izmaksai nepieciešams norādīt abonenta vārdu, uzvārdu vai organizācijas nosaukumu un reģistrācijas numuru, klienta bankas nosaukumu un konta numuru. Izmaksājamā summa tiek aprēķināta par atlikušajiem pilniem mēnešiem. Iesniegums tiks izskatīts piecu darba dienu laikā.

Abonēšanas pārtraukšanas iesniegumu sūtīt uz e-pastu abone@cetrassezonas.lv, vai pasta adresi. Lūdzam norādīt arī iemeslu, kādēļ abonēšana tiek pārtraukta.

Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu 15 dienu laikā kopš izdevuma piegādes datuma aizpildot pretenzijas formu sadaļā www.cetrassezonas.lv/abone. Saņemtā pretenzija tiks nosūtīta piegādātājam, kas līgumā noteiktajā kārtībā novērsīs konstatētos trūkumus. SIA AMSMEDIA ir tiesības pārtraukt abonementu un pārskaitīt klientam naudu par atlikušo abonēšanas termiņu gadījumos, ja:

  • klienta pasta kastīte nenodrošina sūtījumu saglabāšanu un netiek panākta vienošanās par citu piegādes vietu, ar klientu nav iespējams sazināties ne norādītajā adresē, ne norādīto kontakt telefonu, ne e-pastu;
  • klients atkārtoti iesniedz sūdzības par abonētā izdevuma nesaņemšanu, un pēc izpētes nav izdevies noteikt problēmu.
  • Žurnāls abonētājiem tiek piegādāts plēves iepakojumā, 160-180 lpp. biezs.
  • Orientējošais iznākšanas laiks - mēneša 20-30. datumā.
  • Žurnālu nākamajam mēnesim var abonēt līdz esošā mēneša 20.datumam.
Sazinies ar mums!

Ja ir radušies jautājumi vai problēmas ar žurnāla abonementu, sazinies ar mums izmantojot zemāk esošo formu! Reģistrētiem lietotājiem automātiski tiek aizpildīti aktuālā abonementa dati.

ABO-