Abonēšanas produkts

Abonēšanas periods

Maksātāja informācija

Juridiskām personām

Abonenta informācija

Drukāto žurnālu abonēšanas noteikumi lejuplādēt pdf formātā

Sākot ar 2017. gada oktobri, SIA AMSMEDIA piedāvā drukāto žurnālu “Četras Sezonas” un “Bistro” abonēšanu portālā www.cetrassezonas.lv/lv/abone

Abonentu noformēšana, pāradresēšana, pārtraukšana, piegāde un pretenziju izskatīšana notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un atsevišķu abonēšanas piedāvājumu noteikumiem.

Drukāto žurnālu abonēšanu, t.sk. personas datu pieņemšanu, uzglabāšanu un labošanu, nodrošina SIA AMSMEDIA (Reģ.Nr:40103247124, Zemitānu iela 2b-314, Rīga, LV-1012) Abonēšanas nodaļa. Tālrunis +371 25448807, e-pasts: abone@cetrassezonas.lv.

Pieprasītie personas dati tiek izmantoti tikai abonēšanas noformēšanai un atjaunošanai, saziņai ar abonementu vai abonementa apmaksas veicēju, kā arī tie tiek nodoti trešajām personām nepieciešamajā apjomā žurnālu piegādes nodrošināšanai. Lai noformētu drukātā žurnāla abonementa pirkumu www.cetrassezonas.lv/lv/abone, nepieciešams aizpildīt norādītos obligātos laukus (*).

Preses izdevuma abonements stājas spēkā abonēšanas rēķina apmaksas brīdī un ir spēkā izvēlētajā abonēšanas periodā. Par abonementu var norēķināties tikai ar tiešo bankas maksājumu internetā un samaksājot rēķinu ar pārskaitījumu (obligāti jānorāda rēķina numurs; maksājums veicams 24 stundu laikā no rēķina saņemšanas brīža, vēlāk apmaksātiem rēķiniem var kavēties piegāde vai arī tā tiks veikta tikai atlikušajā abonēšanas periodā). Abonementu pieņemšana nākamā mēneša numuram tiek pieņemta līdz esošā mēneša 20. datumam.

Abonētos drukātos žurnālus Latvijas teritorijā piegādā VAS Latvijas Pasts, SIA Express Group. www.cetrassezonas.lv/lv/abone iespējams noformēt abonementus tikai Latvijas teritorijā. Abonementus Eiropā un citur pasaulē iespējams noformēt VAS Latvijas Pasts abonēšanas mājaslapā: abone.pasts.lv

Lai pāradresētu preses izdevuma abonementu, uz e-pasta adresi abone@cetrassezonas.lv jānosūta adreses maiņas pieteikums ne vēlāk kā līdz 15. datumam.

Par preses izdevuma pāradresāciju var tikt pieprasīta samaksa atbilstoši preses piegādātāju noteiktajai pāradresēšanas pakalpojuma cenai.

Klientam ir tiesības pārtraukt abonēšanu nākamajiem numuriem. Par jau piegādātajiem numuriem nauda netiek atgriezta.

Lai pārtrauktu preses izdevuma abonēšanu (sākot no nākamā mēneša žurnāla), ne vēlāk kā līdz 15. datumam uz SIA AMSMEDIA jānosūta abonēšanas pārtraukšanas iesniegums. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi abone@cetrassezonas.lv vai rakstiski uz redakciju Rīgā, Zemitāna ielā 2b-314, LV-1012.

Iesniegumā jānorāda, kāds žurnāls ir abonēts, periods un precīza adrese. Naudas izmaksai nepieciešams norādīt abonenta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai organizācijas nosaukumu un reģistrācijas numuru, klienta bankas nosaukumu un kontu. Izmaksājamā summa tiek aprēķināta par atlikušajiem pilniem mēnešiem. Iesniegums tiks izskatīts piecu darba dienu laikā.

Abonēšanas pārtraukšanas iesniegumu sūtīt uz e-pastu abone@cetrassezonas.lv, vai pasta adresi. Lūdzam norādīt arī iemeslu, kādēļ abonēšana tiek pārtraukta.

Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu 15 dienu laikā kopš izdevuma piegādes datuma uz e-pasta adresi abone@cetrassezonas.lv. Saņemtā pretenzija tiks nosūtīta piegādātājam, kas līgumā noteiktajā kārtībā novērsīs konstatētos trūkumus.

SIA AMSMEDIA ir tiesības pārtraukt abonementu un pārskaitīt klientam naudu par atlikušo abonēšanas termiņu gadījumos, ja:

  • klienta pasta kastīte nenodrošina sūtījumu saglabāšanu un netiek panākta vienošanās par citu piegādes vietu, ar klientu nav iespējams sazināties ne norādītajā adresē, ne norādīto kontakt telefonu, ne e-pastu;
  • klients nenodrošina piegādātājam pieeju pastkastītei ( atsakās sniegt informāciju par vārtu vai durvju ieejas kodu);
  • klients atkārtoti iesniedz sūdzības par abonētā izdevuma nesaņemšanu, un pēc izpētes nav izdevies noteikt problēmu.
  • Žurnāls abonētājiem tiek piegādāts plēves iepakojumā, 112-128 lpp. biezs.
  • Orientējošais iznākšanas laiks - mēneša 20-25. datumā.
  • Žurnālu nākamajam mēnesim var abonēt līdz esošā mēneša 20.datumam.
Sazinies ar mums!

Ja ir radušies jautājumi vai problēmas ar žurnāla abonementu, sazinies ar mums izmantojot zemāk esošo formu! Reģistrētiem lietotājiem automātiski tiek aizpildīti aktuālā abonementa dati.

ABO-